Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Felhasználói feltételek

Felhasználói feltételek

Általános Szerződési Feltételek

1.

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Nagygál Péter – Örökszép ékszerek (székhely: 8112 Zichyújfalu, Wesselényi utca 26. adószám: 68877611-1-27), mint Eladó által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.
Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.
Eladó adatai:
Eladó neve: Nagygál Péter Kisadózó egyéni vállalkozó
Eladó székhelye:8112 Zichyújfalu, Wesselényi utca 26.
Eladó elérhetősége, ami a Vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: orokszepinfo@gmail.com
Adószáma: 68877611-1-27
Nyilvántartási szám: 52379269
Telefonszámai:+36 20/269 7799
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: Shoprenter 4028 Debrecen, Kassai út 129.
1116 Budapest, Albertfalva u. 3/A +36-1/234-5012

Alapvető rendelkezések:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2.

Jelen ÁSZF 2015. szeptember 19. napjától határozatlan ideig hatályos.

1.3.

A jelen honlap tartalmát szerzői jog védi. A honlapon szereplő információk, képek és egyéb anyagok, a webáruház grafikai megjelenése és grafikai elemei, a webáruházban megvásárolható termékek és szolgáltatások neve, képe, márkája és egyéb elemek és megnevezések csak a webáruházban történő vásárlás céljára szolgálnak. Minden egyéb felhasználás az Eladó, illetve a termékek és szolgáltatások által érintett harmadik személyek írásbeli engedélye nélkül tilos, különös tekintettel az adatbázisokba történő rögzítésre, sokszorosításra és a reklámcélú felhasználás bármely formájára, valamint harmadik félnek történő továbbításra, valamennyi esetben részben vagy átdolgozott formában is.

1.4.

Adatkezelési szabályok:

Az Eladó a megrendelés során a Vevő által megadott adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezései szerint kezeli.
Az adatok a Vevő által nem megfelelő biztonsággal történő kezeléséért a felelősség a Vevőt terheli. A Vevő felhatalmazza az Eladót, hogy a megrendelés teljesítése érdekében beszállítóinak átadja a megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat, amely személyek ezen adatokat kizárólag a megrendelés teljesítéséhez használhatják.

1.5.

A weboldalon keresztül az alábbi terméktípusok vásárolhatóak meg:

• Műgyanta ékszerek

• Műgyanta lakberendezési tárgyak

A megjelenített termékcsoportok kizárólag a weboldalon keresztül, futár/posta kézbesítéssel vásárolhatóak meg. A termékek feltüntetett árai bruttó összegek. Áfa-t nem tartalmaznak /KISADÓZÓ/. A csomagolás és a házhoz szállítás díját nem tartalmazzák.

1.6.

A webshopban az Eladó részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.7.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, az Eladó teljes körűen tájékoztatja a Vevőket az akció időtartamáról.
Az Eladó fenntartja a webáruházban feltüntetett árak változtatásának jogát azzal, hogy a változtatás a webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A változtatás a már megrendelt áruk és szolgáltatások vételárát nem befolyásolja, kivéve a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott esetekben.

1.8.

A rendelés menete:
Vásárlói tájékoztató

1.9.

Az Eladó a vásárlás valamennyi lépésében visszalépési lehetőséget biztosít a Vevő részére. Ennek megfelelően a Vevő a megrendelés végleges elküldése előtt bármely megelőző lépést módosíthat. Az Eladó a megrendelés ellenőrzését külön lépésben is biztosítja a Vevő részére, ahol a Vevő a teljes megrendelést, azaz a kosár teljes tartalmát áttekintheti, valamennyi tétel darabszámát módosíthatja, illetve a tételeket törölheti. A megrendelés végleges elküldésére csak ezt követően kerülhet sor. A Vevő a Rendelés jegyzetek mezőben tüntetheti fel az egyedi igényeit a termékekkel kapcsolatban, például szín, felirat, elrendezés, kiegészítő díszítés. Amennyiben igényei nem kerülnek ide leírásra, egyedi terméke hibás elkészítéséért nem vállalunk felelősséget, az árát visszatéríteni nem áll módunkban.

1.10.

A Vevő a járulékos költségekkel növelt teljes vételár kifizetését az alábbi fizetési módon teljesítheti:

Banki Átutalás:

Vevőnek az elfogadott megrendelés vételárát az Eladó által történő teljesítést megelőzően van lehetősége átutalással kifizetni. Eladó kizárólag a vételár teljes mértékben történő megfizetését követően teljesít. Eladó egyedi megállapodás alapján Vevő kérésére ettől eltérő fizetési határidőt is megállapíthat.

Bankkártyás fizetés (Paylike):

 

Utánvét:

A Vevőnek a leadott rendelést a futárnak átvételkor kell kifizetnie. Amennyiben a Vevő nem veszi át a csomagot, a szállítási költség akkor is Őt terheli, mivel a szállítás létrejött.

Paypal:

A rendelés leadása után a PayPal biztonságos online felületén keresztül.

PayPal azonosító adatai:

PayPal, Inc., 2211 N. First St., San Jose, CA 95131, USA,

https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/merchant

1.11.

A szolgáltató webáruház köteles a Vevő megrendelésének megérkezését a Vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Vevőhöz nem érkezik meg, abban az esetben a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.
A Vevő az átutalás közlemény rovatában feltünteti a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolásban szereplő megrendelésszámot. Az ennek elmulasztásából vagy a megrendelésszám hibás feltüntetéséből eredő károkért Eladó semmilyen felelősséget nem vállal, a károkat és a többletköltségeket Vevő viseli. Eladó vállalja, hogy hiányzó vagy hibás megrendelésszám esetén kísérletet tesz a megrendelés azonosítására, de az azonosítás sikertelensége esetén Eladót semmilyen felelősség sem terheli. Amennyiben a megrendelés azonosítása a vételár, vagy annak adott részletét követő 30 napon belül sem jár sikerrel, Eladó köteles az igazoltan felmerült költségeivel (például banki átutalás költsége, postaköltség, stb.) csökkentett összeget arra a bankszámlára visszautalni, amelyről az érkezett.

1.12.

Az Eladó a megrendeléseket általános teljesítési határidőként, az átutalt összeg megérkezésétől számított legkésőbb 5 munkanapon belül postára adja, és erről tájékoztatja a vevőt.

1.13.

Ha az Eladó a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése az Eladót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

1.14.

Az elállás joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Vevő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vevőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az Eladó azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
Vevő kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén jogosult az elállási jog gyakorlására.
Az Eladó és a Vevő eltérő megállapodása hiányában a Vevő nem gyakorolhatja az elállási jogot
– olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac az Eladó által nem irányítható ingadozásától függ,
– olyan termék értékesítése esetében, amely a Vevő személyéhez kötött, illetve amelyet a Vevő utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó, Természeténél fogva nem szolgáltatható vissza különösen, de nem kizárólag az a termék, amely a visszaküldést követően ismételten már nem értékesíthető más vásárló részére. Ennek oka lehet többek között a rendeltetésszerű használatbavétel által okozott, visszafordíthatatlan változás is.

1.15.

Szavatosság tekintetében a Ptk., 151/2003. (IX. 22.) korm. rendeletében, a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletében és a 72/2005. (IV. 21.) korm. rendeletében foglaltak az irányadók.
A vevőnek jogában áll reklamálni, ha hibás a termék. Ilyen esetben kérjük, ezt haladéktalanul jelezze felénk! A reklamációt a bejelentés beérkezésétől számított 15 munkanapon belül vizsgáljuk ki. A szavatosság időtartama 6 hónap. Szavatossági igény esetén a vevő kérheti a termék javítását, cseréjét, vagy a vételár csökkentését. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén szavatossági igény nem érvényesíthető. A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben a leértékelés oka nem került megjelölésre.

1.16.

Panaszok érvényesítésének helye, módja: írásban postai úton, vagy elektronikus levélben az alábbi elérhetőségeken:

Név: Nagygál Péter

Levelezési cím:8112 Zichyújfalu, Wesselényi utca 26.

E-mail: orokszepinfo@gmail.com

Békéltető testület: Fejér Megyei Békéltető Testület  www.bekeltetesfejer.hu

 

Vegyes rendelkezések

1.17.

Az Eladó és a Vevő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A felek a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitáikra nézve kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembevételével a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.